Certificering

Sinds 18 januari 2000 zijn wij de trotse bezitter het KOMO procescertificaat in combinatie met de uitvoeringsrichtlijn BRL 1513. Dit houdt in dat al onze werkzaamheden verricht worden zoals voorgeschreven word in het huidig geldende bouwbesluit. Al onze projecten worden op de bouwplaat gecontroleerd door de onafhankelijke keurings-instantie SKG-IKOB. Kortom een garantie op kwalitatief goed werk!

Al onze medewerkers zijn in het bezit van VCA.

  • Veiligheid 
  • Gezondheid 
  • Milieu

Zij voeren de werkzaamheden uit volgens voorgeschreven regels in de VGM checklist aannemers. Desgewenst stelt Pekadak voor de uit te voeren projecten een VGM-plan op.

Bij Pekadak zijn leer-/werkplekken beschikbaar voor Fundeon, het landelijk orgaan voor beroepsonderwijs VMBO / MBO. Wij hebben gediplomeerde leermeesters in dienst welke je kunnen begeleiden tot:

  • dakdekkers hellend dak
  • timmerman
  • calculator
  • werkvoorbereider.

Graag komen wij in contact met studenten welke nog een leer-/werkplek zoeken.  

Pekadak is aangesloten bij Stichting Dakmeester.Stichting Dakmeester is het landelijk netwerk van gekwalificeerde dakdekkers en producenten van hellende daken. De stichting heeft als doel het promoten en bevorderen de kwaliteit van het hellende dak. Met alle aangesloten dakdekkersbedrijven is er periodiek contact, er wordt dan veel besproken / overleg gevoerd ter bevordering / verbetering van ons vakgebied. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in de DSG, Daksysteem Garantie Plus. 

Tevens is Pekadak lid van branchevereniging Het Hellende Dak. Het Hellende Dak heeft de CAO hellende daken mede-ontworpen en zij dient als vraagbaak voor ecomische en/of technische vraagstukken.

Pekadak werkt ook volgens het LEAN-principe. LEAN-bouwen is samenwerken en bouwen binnen een cultuur waarbij verspilling van tijd, materiaal en faalkosten wordt teruggebracht. Medewerkers van Pekadak hebben deze methode (ARPA) zich eigen gemaakt, en wordt dit bij meerdere aannemers door ons toegepast.