Duurzaamheid

Het duurzaam omgaan met materiaal en personeel is een niet meer weg te denken manier van werken. Gebruikelijk en logisch is het splitsen van de afvalstromen om bouwplaats, werkplaats en kantoor. Steeds vaker worden dakpannen en hout apart ingezameld om weer hergebruikt te worden voor een andere / nieuwe toepassing (Cradle to Cradle).

Pekadak probeert ook in de calculatie / voorbereidingsfase duurzaam te werk te gaan. Ons inziens heeft de keuze van materiaal, detaillering, transport & logistiek op de bouwplaats ook een zeer grote invloed op de manier waarop men met materiaal & energie om kan gaan. Bij aannemers & woningbouwverenigingen is het voor ons gebruikelijk dat we in een vroeg stadium deel nemen aan werkoverleggen waarin wij onze kennis en kunde kunnen delen inzake materiaal, detaillering, transport & logistiek.

Dakdekken is een fysiek zwaar beroep. Gelukkig zijn er tegenwoordig hulpmiddelen beschikbaar om dit prachtige vak met minder belasting voor het lichaam uit te voeren. De inzet van deze hulpmiddelen is voor ons zeker net zo belangrijk, zo niet belangrijker!