2015 – Renovatie 9 woningen

Werkzaamheden Pekadak:

  • verwijderen & afvoeren dakpannen, panlatten & tengels
  • aanbrengen renovatiedakplaten & nieuwe dakpannen
  • verzorgen al het buitentimmerwerk aan de dakranden: gevel & dakvoet